Hoppa till innehåll

Nu väntar vi på Skatterättsnämndens förhandsbesked

Uppdaterad 23 april

Skatteverkets tolkning av HFD:s dom om inhyrd sjukvårdspersonal får stora konsekvenser för många av våra medlemsföretag i vård och omsorg.

Minst ett dussin företag, däribland några av våra medlemsföretag, har vänt sig till Skatterättsnämnden med ansökningar om förhandsbesked för att pröva Skatteverkets ställningstaganden i förhållande till konsult- och underleverantörslösningar i vård och omsorg. Dels för frågetecknen är många, dels för att få en rättslig prövning av om Skatteverkets tolkning är den rätta och därigenom få rättspraxis. Förhandsbesked kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen som högsta instans.

Skatterättsnämnden behandlade fyra av dessa ansökningar om förhandsbesked vid sitt sammanträde den 2 april. Enligt Skatterättsnämndens kansli dröjer det minst 3-4 veckor ytterligare innan dessa förhandsbesked är klara. Så snart vi vet mer återkommer vi med mer information om dessa, för branschen, så viktiga besked.