Hoppa till innehåll
Karin arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna med inriktning på sjukvård.

Moms när HVB köper in sjuksköterskeinsatser

Den nya momstolkningen från Skatteverket som slår till vid halvårsskiftet fortsätter att skapa oreda och stora bekymmer för våra medlemsföretag. Dels för att verkets rättsliga ställningstagande slår mot verksamheternas kompetensförsörjning, som kraftigt fördyras, och dessutom snedvrider villkoren mellan verksamhet i privat och offentlig regi. Dels för att det i många situationer är direkt oklart om olika vårdtjänster i verksamheten hädanefter kommer att vara momsfria eller inte.

En del oklarheter ligger för prövning genom ansökningar om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. Vårdföretag vänder sig också till Skatteverket med brevfrågor för att få besked om underleverantörs- och konsultavtal i olika situationer bedöms som momspliktiga eller ej. Skatteverket publicerar efter hand en del av sina bedömningar av olika situationer i sin rättsliga vägledning.

Skatteverket har idag lagt ut information i vägledningen om att deras bedömning är att det ska läggas moms på tjänsten när ett HVB köper in sjuksköterskeinsatserna i HVB-verksamheten. Vi vill uppmärksamma våra medlemsföretag som driver HVB eller sjukvård på detta, eftersom detta är vanligt. Från den 1 juli 2019 ska det alltså läggas moms på sådana sjukskötersketjänster.

Många av våra medlemsföretag som driver HVB behöver inte sjuksköterskans kompetens mer än på deltid och har därför knutit avtal med vårdföretag som står för sjukvårdsinsatserna i verksamheten. Skatteverkets tolkning innebär stora fördyringar för dessa HVB och sätter käppar i hjulet för flexibla lösningar som gör att sjuksköterskeresurserna kan användas så effektivt som möjligt.