Hoppa till innehåll
Sabina arbetar som näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Vård­företagarna slutar prata vinster i välfärden

Vi på Vårdföretagarna har själva bidragit till denna förenklade och uppskruvade debatt genom att ständigt försvara, den förvisso nödvändiga, förekomsten av vinst. Det är dags att lägga den diskussionen bakom oss, skriver Inga-Kari Fryklund och Sabina Joyau.

Snart samlas Socialdemokraterna till kongress i Örebro. Vårdföretagarna är självklart på plats för att möta ombuden från Gävleborg och diskutera hur samhällsutmaningarna inom vården och omsorgen kan lösas.

På kongressen för två år sedan stod frågan om vinster i välfärden högt på agendan. Vi som organisation bidrog till ett uppskruvat tonläge. Den debatten lägger vi nu bakom oss – Vårdföretagarna slutar prata vinster i välfärden.

Vården och omsorgen i Sverige står inför stora utmaningar. Vi läser dagligen om människor som sitter fast i en vårdkö i väntan på en nödvändig operation, om äldre som väntat i månader på en plats på äldreboendet och om ett skriande behov av fler medarbetare.

Trots detta har frågan om vinster i välfärden tillåtits förlama svensk vårddebatt. Vi på Vårdföretagarna har själva bidragit till denna förenklade och uppskruvade debatt genom att ständigt försvara, den förvisso nödvändiga, förekomsten av vinst.

Det är dags att lägga den diskussionen bakom oss och i stället fokusera på hur vi tillsammans kan lösa de stora utmaningarna i svensk vård och omsorg.

Våra medlemsföretag är en del av lösningen på vården och omsorgens problem. Varje dag går fler än 100 000 medarbetare till jobbet i någon av våra medlemsföretags verksamheter.

De serverar eftermiddagskaffe på äldreboendet, diabetessjuksköterskan som vägleder föräldrar om hur barnets insulinpump fungerar och sitter ner med 15-åringen på HVB-hemmet som behöver någon som lyssnar.

De är en självklar del av välfärdens vardag. Vårdföretagarna bidrar till att arbetsplatserna är sjysta genom att teckna kollektivavtal.

En utmaning som behöver mer fokus är bristen på äldreboenden. Till år 2026 behövs enligt finansdepartementet 700 fler äldreboenden i Sverige, 22 i Gävleborg, för att möta den växande gruppen äldres behov.

Som det ser ut idag klarar inte alla kommuner att på egen hand bygga äldreboenden i den takt som krävs. Här finns det goda möjligheter till samarbeten med privata aktörer som kan bygga moderna äldreboenden. Under 2018 stod våra medlemsföretag och andra privata aktörer för drygt 60 procent av de påbörjade byggena runtom i landet.

Vi uppmanar kongressombuden från Gävleborg på plats i Örebro att besöka vår monter utanför kongressalen för konstruktiva och öppna samtal.

Vi svarar gärna på frågor och berättar mer hur våra medlemsföretag och deras medarbetare kan bidra till ökad kvalitet för patienter och brukare, minska bristen på äldreboenden och öka tillgängligheten i vården. Eller hur vi skapar attraktiva arbetsplatser inom vård och omsorg.

Svensk vårddebatt har under allt för lång tid varit polariserad och ideologisk, nu är det dags att vi gör ett nytt avstamp, tillsammans.

Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör Vårdföretagarna

Sabina Joyau
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Den här debattartikeln publicerades bland annat i Gefle Dagblad 2019-03-18