Hoppa till innehåll
I helgen har vi kunnat ta del av ännu en beskrivning av det som inte fungerar i svensk äldreomsorg. Denna gång handlar det om fynd i Inspektionen för vård och omsorgs senaste rapport. För några veckor sedan lyfte låtskrivaren Pernilla Andersson sin erfarenhet av att vara anhörig till sin demenssjuke pappa. Hur mår svensk äldreomsorg idag? Det är hög tid att diskutera vad det innebär att bli gammal och behöva äldreomsorg. Och att vara anhörig till den som inte längre klarar sig själv. Vårdföretagarna tar nu initiativ till en serie samtal om äldreomsorgen med start på måndag den 25 mars. 

Svensk äldreomsorg både berör och engagerar. Startskottet för den senaste debatten kom med låtskrivaren Pernilla Anderssons inlägg på sociala medier om sin demenssjuke pappa. Det Pernilla beskriver är vi många som känner igen. Det är sorgligt och det gör ont att se dem man håller av förlora sina förmågor. I helgen uppmärksammades äldreomsorgen på nytt när de avvikelser som Inspektionen för vård och omsorg rapporterat om nådde nyhetsplats.

Behovet av äldreomsorg ökar i takt med en växande andel äldre. Till år 2040 beräknas andelen äldre över 80 år ha fördubblats. I allmänna ordalag kallas detta för ”den demografiska utmaningen”. Idag beräknas cirka 150 000 personer leva med en demenssjukdom i Sverige. Och det blir vanligare, drygt 20 000 personer insjuknar varje år enligt Svenskt Demenscentrum. Det är en folksjukdom med stora följder som förtjänar att få uppmärksamhet. Men hur beredda är vi på dessa utmaningar?

Äldreomsorgen behöver diskuteras brett och vi som arbetsgivarorganisation för aktörer som driver äldreomsorg har ett ansvar att bidra till den diskussionen. Det handlar om hur våra föräldrar och vänner har det sin sista tid i livet. Därför tar Vårdföretagarna nu initiativ till en serie samtal där olika företrädare kan mötas och diskutera tillsammans.

På måndag möts Pernilla Andersson, Gunilla Hult Backlund generaldirektör på IVO, Greger Bengtsson samordnare för Sveriges kommuner och landsting, SKL och Gunilla Nordberg från Svenskt Demenscentrum för det första samtalet.

Vilka förutsättningar ges till äldreomsorgen i kommunerna idag? Hur är det att vara anhörig i äldreomsorgen idag? Vad är vi beredda att acceptera som anhöriga? Hur god kunskap har vi egentligen om åldrandet i allmänhet och demens i synnerhet? Det är det debatten borde handla om och som vi hoppas kunna bidra till med vårt initiativ.

Sabina Joyau
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna