Hoppa till innehåll

I 20 av 21 regioner går de egna vårdcentraler med underskott. I Region Värmland handlar det om underskott på drygt 30 miljoner. De stora och återkommande underskotten är en signal om att ersättningarna till vårdcentralerna är för låga.

En ny granskning visar att Region Värmland har gått med stora förluster i flera år. Detta skulle ha kunnat missgynna patienter på privatdrivna vårdcentraler, om inte dessa hade kompenserats i motsvarande grad. Det handlar om underskott på drygt 30 miljoner 2017. Sedan 2011 har regionen gjort förlust i den egna regin med totalt 76 miljoner. Enligt Lagen om valfrihetsystem ska ersättningen till alla vårdcentraler, privata som offentliga, vara lika. Region Värmland är en av få regioner som har ett system för att i efterhand justera ersättningen till de privata vårdcentralerna när den regiondrivna verksamheten drar över budget.  

– Ska privata vårdgivare fortsätta att vara med och förbättra tillgängligheten, ta hand om äldre och hjälpa kroniker i nära vård kan inte regionerna särbehandla sina egna vårdcentraler. Lika villkor måste råda för alla verksamheter i välfärdens vardag. Fler regioner borde göra som Värmland, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna. 

För mer information:
Karin Liljeblad, 072-552 66 35
Näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Dokument

Kartläggning av underskott i landstingsdriven primärvård.