Hoppa till innehåll
Vårdmoms

Uppmaning till Skatteverket: Avvakta med att börja tillämpa nya momstolkningen

Vårdföretagarna och Läkarförbundet har skickat en gemensam skrivelse till Skatteverkets generaldirektör där vi önskar att Skatteverket avvaktar med att börja tillämpa den nya tolkningen av momsreglerna för vård och omsorg tills dess att det finns rättspraxis på området.

Skatteverket avser att börja tillämpa den nya tolkningen av momsreglerna från den 1 juli i år. Men myndighetens tolkning föranleder mängder av svåra frågor i hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen rörande olika former av avtal. Momsplikt eller inte får stor påverkan på verksamheten. I de flesta av dessa fall finns inga entydiga besked att ge, i väntan på ny rättspraxis.

Ett stort antal ärenden avseende olika verksamhetskritiska och komplexa avtalssituationer i vård och omsorg ligger nu hos Skatterättsnämnden för prövning. Deras beslut kan överklagas vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen. Dessa ärenden hinner knappast bli avgjorda före den 1 juli.

De åtgärder som vårdföretag och andra är tvungna att vidta är dessutom ofta både starkt verksamhetspåverkande och irreversibla. För det fall att tolkningen genom rättspraxis skulle göra gränsdragningen för momsplikt annorlunda än den som Skatteverket har gjort blir konsekvenserna stora för många verksamheter inom vård och omsorg.  Att börja tillämpa Skatteverkets tolkning innan den har blivit rättsligt prövad riskerar därför att skapa stor oreda och skada i vården och omsorgen.

Läs skrivelsen här

Uppdatering 22/2
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Svenskt Näringsliv har också tillskrivit Skatteverket om att myndigheten bör avvakta beskattningsåtgärder till dess frågorna är avgjorda i högsta instans.

Uppdatering: Skatteverket svarar

Skatteverket svarade på skrivelserna 6 mars och meddelar att verket i dagsläget inte är beredda att backa. Det finns dock en viss öppning i svaret från Skatteverkets generaldirektör – att det är för tidigt att ta ställning till om tillämpningen avseende tjänster från andra än bemanningsföretag bör skjutas på. Läs Skatteverkets svar. skatteverkets-svar-6-mars-2019

Dilemmat är ju dock att vårdföretagen nu måste fatta beslut om åtgärder inför 1 juli – åtgärder som är svåra att backa om det skulle visa sig att rättspraxis blir en annan än Skatteverkets tolkning. Då är skadan redan skedd. Det handlar om att avsluta konsultavtal med läkare och annan vårdpersonal som kanske funnits i verksamheten i många år. Att avsluta, ofta mångåriga, samarbeten med andra vårdgivare. Många försöker hitta lösningar i form av t ex deltidsanställning istället, men det är långtifrån säkert att det är möjligt. För den som är konsult är det i de flesta fall mindre fördelaktigt att vara anställd hos flera vårdgivare, t ex när det gäller pensionslösningar. Om det inte går att hitta andra lösningar kan vårdgivaren vara tvungen att göra verksamhetsneddragningar, vilket påverkar både patienter och personal.

Skatteverket bör omgående ompröva tidpunkten för tillämpning, eftersom den privat drivna vården är mitt uppe i att försöka göra verksamhetsförändringar för att lindra effekterna av verkets momstolkning. Väntar Skatteverket riskerar det att vara för sent för många företag.