Hoppa till innehåll

I 20 av 21 regioner går de egna vårdcentraler med underskott. De stora och återkommande underskotten är en signal om att ersättningarna till vårdcentralerna är för låga. I Region Jönköping handlade det om underskott på nära 27 miljoner år 2017.

En ny granskning visar att de regiondrivna vårdcentralerna i Region Jönköping gick med stora förluster år 2017, vilket missgynnar patienter på privatdrivna vårdcentraler. Mellan 2016 och 2017 ökade underskotten dramatiskt och landade på nära 27 miljoner kronor. Enligt Lagen om valfrihetsystem ska ersättningen till alla vårdcentraler, privata som offentliga, vara lika. I praktiken innebär underskotten att de regiondrivna vårdcentralerna får mer pengar vilket kan leda till ojämlik vård.

– Ska privata vårdgivare fortsätta att vara med och förbättra tillgängligheten, ta hand om äldre och hjälpa kroniker i nära vård kan inte regionen särbehandla sina egna vårdcentraler. Lika villkor måste råda för alla verksamheter i välfärdens vardag, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna. 

För mer information:
Karin Liljeblad, 072-552 66 35
Näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Dokument

Kartläggning av underskott i landstingsdriven primärvård.