Hoppa till innehåll

Skatteverkets tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens dom angående moms på uthyrning av legitimerad vårdpersonal får stora konsekvenser för den privat drivna vården och omsorgen. Ställningstagandet innebär att det blir moms inte bara på inhyrning från bemanningsföretag, utan också på specialistkonsulter. Även underleverantörslösningar i vården riskerar att bli momsbelagda. Detta trots att vård och omsorg i grunden ska vara momsfri. Det innebär stora kostnadsökningar för den privat drivna vården och omsorgen.

Skatteverkets tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens dom angående moms på uthyrning av legitimerad vårdpersonal får stora konsekvenser för den privat drivna vården och omsorgen. Ställningstagandet innebär att det blir moms inte bara på inhyrning från bemanningsföretag, utan också på specialistkonsulter.

Även underleverantörslösningar i vård och omsorg riskerar att bli momsbelagda. Detta trots att vård och omsorg i grunden ska vara momsfri. Det innebär stora kostnadsökningar för den privat drivna vården och omsorgen.

Skatteverket ger vård- och omsorgssektorn omställningstid till den 1 juli 2019 för att försöka anpassa verksamheterna till nya förutsättningar. Omställningstiden är dock mycket kort för de anpassningar som kommer att behöva göras.

– Många vårdgivare riskerar att bli tvungna att dra ner eller till och med lägga ner. Följderna drabbar inte bara patienter och brukare, utan också kommuner och landsting. Det blir värst på mindre orter där det är svårare att rekrytera kvalificerad vårdpersonal, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Effekterna berör sjukvårds- och omsorgssektorerna över hela Sverige, såväl offentlig- som privatdriven vård, stad som landsbygd, samt patienter och brukare i alla åldrar och med skiftande behov, från förlossningsvården till geriatriska kliniker; från tandvård till hjärtoperationer, från HVB-hem för ungdomar till särskilda boenden för äldre.

Skatteverkets ställningstagande slår olika för offentliga och privata vårdgivare. Kommuner och landsting, till skillnad från privata vård- och omsorgsgivare, kompenseras för momsen av staten. Det snedvrider villkoren ytterligare mellan privata och offentliga aktörer.

Fakta

Skatteverkets ställningstaganden går att läsa här:
Uthyrning av vårdpersonal
Social omsorg