Hoppa till innehåll

Syftet med den vinstbegränsning som riksdagen kommer att säga nej till på torsdag är att vi ska får mer välfärd för pengarna. Men de lokala kommunpolitikerna i de rödgröna partierna tror inte på den effekten. Bara 14 procent av socialdemokraterna tror att det blir mer välfärdstjänster med vinsttaket. Hos Miljöpartiet tror 5 procent på mer välfärd med ett vinsttak.

Grundtanken bakom de rödgrönas idé om att begränsa vinster i välfärden är att en begränsning av möjligheten till vinst och vinstutdelning gör att mer pengar återinvesteras i företagen. Tanken är att det därmed skulle bli mer pengar till välfärdstjänster. (Ekvationen håller inte, eftersom begränsningar skulle hindra företagande och privata investeringar i välfärden, men det tar vi en annan gång.) Vårdföretagarna har låtit Demoskop tillfråga 4500 lokalpolitiker vad de tror händer i kommunen om Reepalus begränsning införs.

I tabellen nedan ser ni hur partiernas representanter svarat. Anmärkningsvärt är förstås att misstron är utbredd också bland de rödgröna politikerna. Misstron har dessutom ökat sedan 2017, då 21 procent av socialdemokraterna trodde på mer välfärd med vinsttak. Till och med hos Vänsterpartiet tvivlar en majoritet på denna effekt. 2017 trodde 31 procent av de vänsterpartistiska politikerna på mer välfärd med vinsttak. 2018 hade andelen sjunkit till 24 procent.