Moms på konsultläkare förödande för kompetensförsörjningen

I förra veckan kom ett så kallat förhandsbesked från Skatterättsnämnden (som är en myndighet under Finansdepartementet), som innebär att uthyrning av läkare ska betraktas som momspliktig personaluthyrning. Ärendet har överklagats till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Om detta blir verklighet riskerar privata vårdgivare att bli tvungna att betala 25 procents moms på inhyrning av läkare och annan legitimerad sjukvårdspersonal samt personal som anlitas via egna företag. Vilka gränsdragningar som kan komma att göras vet ingen idag. Något som står klart är dock att eftersom privat driven sjukvård saknar avdragsrätt för moms skulle det innebära avsevärda fördyringar för privata vårdgivare när de använder andra former än anställning för att bemanna sin verksamhet.

Vårdföretagarna bedömer att moms på inhyrd och konsultande läkare och annan legitimerad sjukvårdspersonal vore förödande för kompetensförsörjningen. Det skulle också skapa nya orättvisor i relation till landstingens egenregiverksamhet, som får full momskompensation från staten.

Vårt medlemsföretag Aleris säger till SvD (9/4) att de uppskattar att en momsplikt skulle innebära nya kostnader på uppemot 90 miljoner kronor per år enbart för deras verksamheter. Per Nyman, chef för Aleris specialistvård, pekar på hur viktiga konsultläkarna är för att attrahera personal till t.ex. Bollnäs sjukhus. En momsplikt är därför ett allvarligt hot mot många privat drivna verksamheter i sjukvården, i synnerhet i glesbygd.

Vårdföretagarna agerar, tillsammans med Svenskt Näringsliv och Bemanningsföretagen, för att försöka förhindra att detta genomförs.

Läs gärna mer här och här