Upphandlingsdagen 2018

Den 22 mars är det dags för Upphandlingsdagen 2018. Syftet med dagen är att med kunskap och utbildning hjälpa tjänste­företag att göra bra affärer på den offentliga marknaden. Vårdföretagarna deltar i arrangemang tillsammans med Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten och ansvariga politiker.

Offentlig sektor är en stor och betydelsefull kund för Sveriges tjänste­företag. Det finns tusentals upphandlande myndigheter och värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas till mellan 560 och 760 miljarder kronor varje år.

Upphandlingsdagen ger nya insikter i allt ifrån grunderna i upphandling till innovation och dialog i upphandlingsprocessen. Under programpunkten (O)lika behandling av privata och offentliga aktörer? – Så här ser spelreglerna ut i kommuner och landsting deltar Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten och ansvariga politiker. Hur fungerar konkurrensneutraliteten mellan offentliga och privata aktörer? Vilka åtgärder behöver vidtas? Karin Liljeblad, näringspolitisk expert med inriktning sjukvård och medförfattare till Vårdföretagarnas rapportserie om konkurrensneutralitet, deltar i panelen. Även Sabina Joyau, näringspolitisk expert med inriktning äldreomsorg och Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, finns på plats.

Upphandlingsdagen hålls den 22 mars 2018 på Münchenbryggeriet. Pris för deltagande är 900 kr/pers exkl moms. I priset ingår entré under hela dagen, fika, lunch och tillgång till alla seminarier och utställningsområdet. Alla är välkomna att delta.

Klicka här för mer information och anmälan till Upphandlingsdagen 2018.