Vård­företagarna kommenterar LSS-utredningen: Lös först de akuta hoten mot utförarna

​Regeringen har idag presenterat direktiven för en ny LSS-utredning. Vårdföretagarna välkomnar att ett helhetsgrepp tas men vädjar till regeringen att i väntan på utredningens förslag lösa de akuta problemen i branschen. De privata utförarna av personliga assistans är i ett mycket pressat läge, vilket kraftigt försvårar avtalsrörelsen och direkt hotar utförarnas existens.