Utveckla – istället för avveckla – vårdval i specialistvården

I Uppsala läns landsting ska landstingsledningen i dag fatta beslut i ett ärende om att avskaffa vårdvalet inom öron-näsa-hals. Bakgrunden är att få vårdgivare har valt att knyta avtal och att köerna ökar. Men bättre vore att istället föra dialog med vårdgivarna om hur vårdvalet kan utvecklas för att möta patienternas behov i Uppsala.

flicka

Inför sjukhusstyrelsens sammanträde i landstinget Uppsala idag finns ett ärende (§51) om att avskaffa vårdvalet inom öron-näsa-hals. Bakgrunden är att intresset från privata vårdgivare för att etablera sig i vårdvalet har varit litet. Köerna växer och kapaciteten behöver utökas.

Vårdföretagarna har förståelse för bevekelsegrunderna, men anser att det vore olyckligt att avskaffa vårdvalet inom öron-näsa-hals. Uppenbarligen har landstingets regelbok och ersättning för vårdvalet utformats på ett sätt som inte gjort det möjligt och intressant för vårdgivare att knyta avtal.

Vårdföretagarna har kontaktat landstingsledningen och sjukhusstyrelsen i Uppsala läns landsting och hoppas att de tänker om. Istället för att avskaffa vårdvalet borde landstinget föra en ordentlig dialog med privata vårdgivare om hur vårdvalet kan utvecklas. Vårdval är en långsiktig och flexibel avtalsform, som har många fördelar framför LOU för både landstinget som beställare och vårdgivare. I dialog skulle landstinget och de privata vårdgivarna kunna hitta långsiktiga lösningar inom öron-näsa-hals för att möta patienternas behov i Uppsala läns landsting.