Det tragiska dödsfallet i Mölndal

Incidenten då en ung kvinna knivhöggs till döds i ett privat drivet HVB-hem i Mölndal är en mycket tragisk händelse som vi djupt beklagar. Våra tankar går till kvinnans anhöriga, medarbetarna på HVB-hemmet och inte minst till de barn och ungdomar som bor där.

Vi vet idag för lite om incidenten för att kunna säga något om orsak och vad som kunnat förebygga den. Men rent allmänt gäller givetvis att våra HVB-hem måste vara trygga och säkra och att utförare, kommuner och myndigheter har ett gemensamt ansvar för att kunna garantera kvalitet och säkerhet.

Vårdföretagarna har haft kontakt med det berörda företaget och har dialoger med fackförbunden Vision och Kommunal om arbetsvillkoren för de anställda.

 

Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör, Vårdföretagarna