Mycket tydligt remissmöte om vårdvalsstopp hos Socialdepartementet

Idag deltog jag på Socialdepartementets remissmöte om regeringens förslag att avskaffa lagregeln om vårdval i primärvården. Remissmötet var extremt tydligt med att denna förändring är ett hastverk som riskerar drabba en stor mängd patienter som idag valt en privat utförare. En överväldigande majoritet av deltagarna avstyrkte förslaget, precis som Vårdföretagarna tydligt gör.

Det är olyckligt att en sådan här viktig fråga blivit ett hastverk från regeringen, vilket påpekades även av de remissmötesdeltagarna som i dagsläget tillstyrkte förslaget. Det var så kort tid att svara på remissen att vissa landsting tvingades ta tjänstemannabeslut, då man inte hann lägga fram förslaget för den politiska ledningen.

Att genomföra så stora förändringar utan en tydlig konsekvensbeskrivning är under all kritik. Regeringens förslag saknar t ex helt någon ekonomisk konsekvensanalys, likaså effekterna för patienterna.

I fjol genomfördes ungefär var fjärde patientbesök hos en privat vårdgivare, det är nästan 50 000 patientbesök om dagen. Om de nationella reglerna för vårdvalet tas bort är det främst patienterna som riskerar att drabbas. De mångåriga relationer som byggs upp mellan vårdgivare och patient riskerar att slås sönder. Om ett landsting väljer att avskaffa vårdvalet blir de tvingade till LOU-upphandlingar, om de vill ha något inslag av privata vårdgivare. Oavsett hur väl vårdcentralerna i landstinget fungerar finns då en risk att avtalet försvinner i en ny upphandling. Många landsting verkar vilja tro att de både kan äta och behålla kakan, dvs att behålla de vårdgivare man har idag men stoppa eventuella nya. Detta är inte möjligt.

Med ett så tydligt remissmöte utgår jag från att Socialdepartementet har en del att se över innan man kan lägga fram något lagförslag.

Här hittar du remissvar