Politiker har större fördomar än svenska folket

Mellan 20 och 75 procent. Det svarar var fjärde röd-grön hälso- och sjukvårdspolitiker när de uppskattar vård- och omsorgsföretagens vinstmarginaler. I verkligheten ligger vinstnivån på knappt sju procent, på samma nivå som övriga näringslivet. När det gäller kissblöjan – den nya råttan i pizzan-myten – har oppositionens hälso- och sjukvårdspolitiker till och med större fördomar än svenska folket.