Ökad insikt om att begränsningar för vård­företag slår mot valfriheten

Det finns ett massivt stöd bland väljarna för valfrihet inom vård och omsorg. Nio av tio väljare anser att man ska kunna välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med, visar en undersökning som Demoskop genomfört på Vårdföretagarnas uppdrag bland nära 5000 väljare.