Romsons invit om uppgörelse i vinstfrågan

Jag vet att det var stark konkurrens mellan kanalerna när Agendas partiledardebatt sändes i söndags kväll. Det kanske bara var jag som följde med ända till det bittra slutet. Men just då, i slutsekunderna, hände något spännande: Åsa Romson bjöd in sig till regeringen för att göra upp om vinsterna i välfärden. Och Fredrik Reinfeldt var inte avvisande.

Så här föll orden:

Åsa Romson: Det är lite oförmöget av regeringen att inte låta de utredningar som är tillsatta på skolans område – vi skulle välkomna detta även på vårdens och omsorgens område – får hitta en lösning. Det är självklart så att utvecklingen vi sett med stora bolag på skolans och vårdens område kräver ett modernare regelverk, det kräver att vi gör begränsningar, det kräver att vi säkrar tillsynen så att inte vinstuttagen kan bli helt orimliga. Detta är något vi egentligen är överens om, men då skulle det underlätta om vi också fick komma tillsammans och diskutera det.

 Fredrik Reinfeldt: (…) Vi ser på detta med kritiska ögon, och vi ska ställa större krav, precis som Åsa Romson påpekar, på dem som utför verksamheten.

För både vård- och omsorgsbranschen och friskolebranschen ärdet av yttersta vikt att spelreglerna förblir stabila, och att det inte införs vinstbegränsningar eller andra regler som hämmar företagens möjlighet att utvecklas. Den politiska osäkerheten är idag det största hindret för utveckling och nyanställningar, enligt den senaste konjunkturbarometern.

Det allra bästa vore om socialdemokraterna, som inom kort lär presentera sitt förslag til hur vinstfrågan ska hanteras, deklarerade att företag som levererar kvalitet inte ska drabbas av begränsande regler. Men gör de inte det så återstår en enda väg att idag säkra långsiktigheten: En överenskommelse mellan Alliansen och Miljöpartiet, precis som arbetskraftsinvandringen och flyktingmottagandet säkrats tidigare under mandatperioden.

Så ta emot Åsa Romsons invit, Fredrik Reinfeldt!