Jobbhälsobarometern, vård och omsorg 2012

Jobbhälsobarometern 2012 visar att privatanställda inom vård och omsorg är mer nöjda med bland annat samarbetet med närmaste chefen, med möjligheten att påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras, med arbetsbelastningen och med lönen.

Jobbhälsobarometern är en undersökning som genomförs av Svensk Företagshälsovård (FSF) och Svenskt Kvalitetsindex (SKI). 2012 är det femte året undersökningen genomförs.

I undersökningen har ett representativt urval på 4604 personer i flera olika sektorer intervjuats via telefon kring sin syn på arbetet. De intervjuade är anställda i åldern 20 – 65 år och arbetar minst halvtid.

Sveriges Företagshälsor har på Vårdföretagarnas uppdrag gjort ett utdrag av Jobbhälsobarometern för enbart näringsgrenen Vård- och omsorg. Av totalt 4604 arbetade 882 personer inom vård och omsorg. Av dessa arbetade 324 i kommuner, 340 i landstingen och 171 i privat sektor.

Frågorna handlar om synen på arbetet, arbetsuppgifterna, arbetsplatsen, arbetsförhållanden, egen hälsa, mm. Syftet med Jobbhälsobarometern är att visa på trender när det gäller hälsa och synen på arbetet, skillnader mellan sektorer mm. samt att visa på samband mellan arbetstillfredsställelse, hälsa, och arbetsproduktivitet.

Områden där privatanställd personal är nöjdare än offentligt anställda gäller möjligheten att påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras, med ledningen och styrningen, med arbetsbelastningen och med lönen.

Samtliga uppgifter i Jobbhälsobarometern bygger på de anställdas egen uppfattning och skattning.

Läs Jobbhälsobbarometern 2012 här.