Vård­företagarnas kommentar till utredningen om krav på välfärds­företagarna: Branschen behöver långsiktiga och stabila villkor

Branschen behöver långsiktiga och stabila villkor. En utredning med detta som mål är välkommen. De krav som ställs på företagare och ägare måste stämma överens med de krav som ställs på motsvarande verksamhet i offentlig drift. Konkurrensneutraliteten är A och O för att mångfalden ska utvecklas. Villkoren för investeringar i vård och omsorg måste stämma med det som gäller för jämförbara branscher.