Omfattande ny­anställningsbehov inom den privata vård- och omsorgssektorn

Konjunkturläget inom den privata vård- och omsorgssektorn är starkt. Ökad efterfrågan på företagens tjänster har lett till omfattande nyanställningsbehov. Fyra av tio företag har ökat antalet anställda sedan i höstas, lika många uppger att de kommer nyanställa kommande kvartal, men viljan att satsa och expandera minskar på grund av osäkerheten inför politiska beslut. Framtagen av SCB.