Läkarbyten kan inte skyllas på Carema

I en replik på Brännpunkt den 14/3 kritiserar vänsterpartisterna Torun Boucher och Håkan Jörnehed vårt etikråds granskning av Carema Care på en punkt: De menar att den bristande läkarkontinuiteten måste skyllas på Carema Care.

Läkarsituationen är ett problem för stora delar av äldreomsorgen i Stockholm, inte något som kan knytas till ett visst företag. Det kan inte vara någon nyhet för politiker med engagemang i vård och omsorg. Etikrådet påpekar i sin rapport att tillgången till läkare i äldreomsorgen varit ett problem ända sedan Ädelreformen genomfördes. Det gäller framför allt i storstäderna.

Etikrådet konstaterar att några av Carema Cares enheter saknat tillfredsställande läkarkontinuitet. Dit hörde Koppargården. Under en period på fyra månader tjänstgjorde hela sju läkare. ”Det kan sannolikt menligt ha påverkat vården” skriver granskarna.

Torun Boucher och Håkan Jörnehed menar att Carema Care bytte ut läkarna i rask takt för att stoppa kritik mot boendet. Någon sådan ensidig makt hade inte Carema Care, även om ett av bytena ska ha skett på företagets begäran.

I stället tyder rapporter från personalen (som inte bara lämnades till facket, utan också till polisen och Arbetsmiljöverket) på extrema samarbetsproblem.

Vi drar liksom etikrådet slutsatsen att denna situation har påverkat vårdens kvalitet. Självklart blir vården och patientsäkerheten lidande om läkare och övrig vårdande personal helt saknar förtroende för varandra, samtidigt som patienterna ständigt möter nya läkare.

Läkarsituationen tillhör de generella problem i äldreomsorgen som vi gemensamt – företag och offentlig sektor – måste hitta lösningar på. Ett tecken på att uppdelningen av ansvaret, där landstingen ska svara för läkarinsatserna, inte fungerar är att både företag och kommuner börjar anställa egna läkare för att få någorlunda kontroll.

Vårdföretagarna ser fram emot en konstruktiv dialog med alla intressenter om hur detta och andra problem kan lösas. Det ligger i allas vårt intresse att säkra kvaliteten i äldreomsorgen.

Göran Fredriksson, ordförande Vårdföretagarna
Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i SvD Brännpunkt