Vårdvalets utveckling – landstingens utmaningar

Nu pågår en process där valfriheten utsträcks för patienterna från primärvården till att också omfatta specialistvården. Problemet är att det endast gäller de patienter som bor i vissa delar av landet medan andra inte omfattas alls.

2010 infördes obligatoriskt vårdval i primärvården i hela landet enligt lagen om valfrihet (LOV). Det har inneburit många fördelar för medborgarna; fler vårdcentraler, bättre öppettider och ofta trevligare bemötande. Det är en utveckling som bland andra vi i Vårdföretagarna har belyst i en rad av rapporter och undersökningar. Men det skiljer sig mellan landstingen, och ur ett patientperspektiv skiljer sig utbudet av vård åt beroende på vilken sida en landstingsgräns man bor.

Nu pågår också en process där valfriheten utsträcks för patienterna från primärvården till att också omfatta specialistvården. Vårdföretagarna välkomnar utvecklingen, men problemet är att det endast gäller de patienter som bor i vissa delar av landet medan andra inte omfattas alls.

I många landsting väljer nämligen de politiska majoriteterna att inte utveckla valfriheten för patienterna. Regeringen har också valt att helt avstå från lagreglering när det gäller landstingens ansvar att tillhandahålla specialister i den öppna vården för alla medborgare i hela landet. Därför, visar denna rapport, kommer en del landsting att införa valfrihet för patienterna i den öppna specialistvården medan andra landsting inte gör något alls. Den ojämlika vården riskerar därmed att fördjupas.

Rapporten, framtagen av Rådhusgruppen City för Vårdföretagarna, ger en dagsaktuell bild av hur ”frontlinjen” ser ut i Sveriges landsting för Vårdvalen i primärvården och om hur långt utvecklingen kommit i fråga om valfriheten i den öppna specialistvården. Det är viktigt att denna helhetsbild ges för att få en överblick över hur verkligheten ser ut och vilka problem och utmaningar som ligger framför oss för att skapa en jämlik vård med kvalitet, valfrihet, patientsäkerhet och konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata vårdaktörer.

Läs Vårdvalets utveckling – landstingens utmaningar här