Vårdutbudet och vårdvalet 2011

Hur har Vårdutbudet förändrats sedan införandet Vårdvalet? Var har nyetableringarna skett? Vilka är företagen som etablerar sig? Vilka uppköp och ägarbyten har skett? Svaren ges i rapporten.

Hösten 2010 gav Vårdföretagarna ut rapporten Vårdutbudet och vårdvalet om hur vårdutbudet förändrats sedan införandet av vårdvalet. Denna rapport är en uppföljning av vad som har skett sedan dess. Årets undersökning skiljer sig något gällande mätmetod men resultaten är fullt jämförbara.

Undersökningen bygger på följande frågeställningar:

  • Hur många nyetableringar har skett sedan 2010 års undersökning?
  • Har det skett några nedläggningar och/eller uppköp och ägarbyten?
  • Vilka företag är det som etablerat sig respektive lagt ner?
  • Var har nyetableringarna skett?

Analysen grundar sig på statistik från Socialstyrelsen, Stockholms stads utrednings- och statistikkontor, Sveriges kommuner och landsting samt information från handläggare inom vårdvalsenhet eller primärvårdsförvaltning inom respektive landsting. Intervjuerna genomfördes mellan den 15 och 23 augusti 2011. 

Sedan 2010 års undersökning har totalt 48 nyetableringar skett. 45 privata och 3 offentliga. Sedan vårdvalens införande i landstingen och regionerna har det i september 2011 sammanlagt startats 292 nya vårdcentraler.

Läs rapporten Vårdutbudet och Vårdvalet 2011 här.