Politikerna måste bygga ett hälsoval som passar glesbygdens villkor

Medicin Direkt drar tillbaka sin ansökan om att få bli privat hälsocentral inom det fria hälsovalet i Jämtland. Orsaken är att det är för dåligt betalt. De anger att den ekonomiska ersättningen i systemet gör att de tar till­baka sin ansökan.

Samtidigt kostar sjukvården per person i Jämtlands län 21 153 kronor varav 27 procent, 5 787 kronor, går till primärvården och det är den absolut högsta kostnaden för primärvård i hela landet. Min bedömning är att majoritetens dåliga analys av vilket hälsoval som behövs i glesbygd även kommer att drabba de offentliga vårdcentralerna.

Jag bedömer att vi kommer att se ett underskott på 10 miljoner i primärvården vid årets slut. Tack vare ett dåligt införande av hälsovalet.

Hanteringen av införandet av hälsovalet i Jämtland är skandalöst sett utifrån ett patientperspektiv. I stället för att få högre tillgänglighet och bättre kvalitet som i övriga landet så märker Jämtland ut sig som ett av de absolut sämsta landstingen när det gäller förutsättningar för mångfald i vården.

Inte mindre än 240 nya vårdcentraler har etablerats och drivs nu av privata entreprenörer i Sverige. Det är med andra ord många som aktivt har velat välja sig en ny läkare eller sjuksköterska.

Vi kan även se att de utvärderingar som gjorts pekar på att kvalité stärkts och kostnaderna har minskat i en del landsting.

Glesbygdens perspektiv behöver analyseras för att bygga upp ett fungerande hälsoval som passar utmaningar som låg tillgänglighet i glesbygd och landsting som går med förlust. Detta måste förstås utvecklas nu när landstingen kan lära av varandra.

Jag tror att följande delar måste ändras i Jämtland:

  • Listningen måste göras om så att även nya etableringar kan ta del av dem som inte gjort ett aktivt val.
  • Ett snävare uppdrag krävs i glesbygd. Detta skulle inte bara spara pengar för landstinget utan även skapa drivkrafter för små lokala vårdföretag.
  • Patientinformationen måste förbättras, en oberoende myndighet måste ge medborgare tydlig och korrekt information.
  • Informationen om valet av vårdgivare måste förbättras. I dag är 70 procent av invånarna i Jämtland missnöjda med den information de fått.
  • Konkurrensneutralitet mellan vårdgivare måste finnas fullt ut. Sanktionssystem bör införas då konkurrensneutraliteten mellan vårdgivare bryts.

Tillgänglighet handlar inte bara om väntetider, det handlar också om att det ska vara enkelt och möjligt för alla grupper i samhället att ta sig till en doktor. Då behövs det mer personligt anpassad vård i glesbygd. Men det behövs också goda villkor för att privata vårdgivare ska vilja etablera sig. Annars blir det ingen valfrihet.

Vården står inför allvarliga prövningar. Det handlar om att erbjuda en bättre, billigare vård till högre kvalitet och med mer personlig service. Från Vårdföretagarnas sida är vi övertygade om att framtiden ligger i mångfald och kvalitet för patienterna.

Det kräver dock att politikerna i Jämtand tar sitt ansvar och inför ett hälsoval som passar glesbygdens villkor och inte som i dag ett hälsoval anpassat för storstäderna.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Östersundsposten den 26 maj.