Allmänheten om vinst inom vård, skola och omsorg

En majoritet tycker att det är bra med privata utförare inom vård och omsorg. 7 av 10 tycker det är viktigt att kunna välja i välfärden. En majoritet i befolkningen är också för vinst inom privat vård och omsorg.

Det visar en undersökning om attityder till valfrihet och vinst inom vård och omsorg som Novus Opinion gjort på uppdrag av Vårdföretagarna.

Undersökningen visar bland annat att äldre är mer positiva både till privata utförare och till vinst än vad andra åldersgrupper är. För äldre är valfrihet viktigt.

21 maj 2010.

Läs undersökningen Allmänheten om vinst inom vård, skola och omsorg här