Vinst i vård och omsorg

Frågan om vinst i vården är viktig att analysera närmare, inte bara för att det råder olika uppfattningar om möjligheten att tjäna pengar på att hjälpa personer i behov av vård och omsorg. Vårdföretagarna tycker att det är viktigt att visa på hur det faktiskt ser ut i branschen, så att debatten om vinst kan föras utifrån fakta och korrekta slutsatser.

I denna rapport har vi låtit revisionsföretaget PWC undersöka årsredovisningarna i 21 aktiebolag med verksamhet inom vård och omsorg (åren 2004-2008). Företagen verkar i en bransch som växer i omsättning, och dess betydelse ökar för varje år. Företagen visar vinst – ett resultat av att företagen har nöjda patienter, är välskötta och har motiverade medarbetare.

läs sammanställningen Vinst i vård och omsorg här