Ett bättre Vårdval Sverige

Den första januari 2010 blir det obligatoriskt med vårdvalssystem i primärvården. Idag har nära hälften av alla landsting vårdvalssystem, och övriga landsting håller som bäst på att utforma reglerna för sina vårdvalssystem.

Hur kan valfrihetssystemen förbättras?

Den frågan ställde Vårdföretagarna till trettiotvå vårdföretagare i fem regioner som redan infört vårdvalssystem.

Genom djupintervjuer trädde en bild fram av hur vårdvalssystemen fungerar runt om i landet, vad som är bra, vad som är dåligt och vad politikerna speciellt bör arbeta vidare med för att göra valfrihetssystemen så bra som möjligt för patienterna och vårdföretagen.

Alla vårdföretag anser att vårdvalssystemen kan förbättras avsevärt, både när det kommer till ersättning, listning och konkurrensneutralitet. Mot bakgrund av företagarnas insikter är vi övertygade om att alla som är intresserade av att stimulera till ökat vårdföretagande kan dra nytta av dessa slutsatser.

Läs rapporten Ett bättre Vårdval Sverige här