Förslag till föreskrifter om sjukhusens läkemedelsförsörjning och till ändring av LVFS 2009:9, 2009:10, 2009:11 och 2009:13

Detta ärende

Status


Från

Läkemedelsverket


Svar senast

14 december 2011


Länk till remiss

Remiss: LVFS 2009:9, 2009:10, 2009:11 och 2009:13