Betänkandet Psykiatrin och lagen (SOU 2012:17)

Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

14 november 2012


Länk till remiss

Remiss Psykiatrin och lagen 2012:17

Kontaktperson