Myter om privat vård lever kvar

Rödgröna politiker tror att vinstutdelningen i vård- och omsorgsföretag är tre gånger så hög som i verkligheten. Det visar en undersökning som Vårdföretagarna låtit Novus göra bland hälso- och sjukvårdspolitiker. S-, V- och MP-politiker uppskattar utdelningen till 10 procent. Allianspolitiker kom med sina fyra procent närmare sanningen, utdelningen var i genomsnitt 3,3 procent 2014.

Rödgröna politiker tror att vinstutdelningen i vård- och omsorgsföretag är tre gånger så hög som i verkligheten. Det visar en undersökning som Vårdföretagarna låtit Novus göra bland hälso- och sjukvårdspolitiker. S-, V- och MP-politiker uppskattar utdelningen till 10 procent. Allianspolitiker kom med sina fyra procent närmare sanningen, utdelningen var i genomsnitt 3,3 procent 2014.

- Politiker som fortfarande pratar om behovet av vinstbegränsningar har själva en ytterst skev bild av verkligheten. Det minsta man kan begära är att de kollar upp fakta innan de torgför sina förslag, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna, i en kommentar.

Politikerna fick också frågor om kvalitet i offentligt och privat driven vård och omsorg. Endast nio procent av de rödgröna politikerna vet att den privat drivna primärvården får högre betyg av patienterna än den offentliga. Det vet däremot 72 procent av allianspolitikerna.

Undersökningen visar också att myten om att blöjor vägs i äldreomsorgen av besparingsskäl lever kvar. 31 procent av de rödgröna politikerna tror detta, jämfört med sju procent hos allianspolitikerna.

I undersökningen ställs också frågor om uppfattningen om medarbetarvillkor och kostnader för kommuner/landsting och patienter/brukare.

Hela undersökningen, där samma frågor också ställts till allmänheten, finns bifogad.

Undersökningen: Novus om myter 2016 (pdf)

 

Kontakt

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 742 6924
hakan.tenelius@almega.se

Christoffer Hökmark
Projektledare Vårdföretagarna
Tel: +46 70 640 9244
christoffer.hokmark@almega.se