Hoppa till innehåll
Assistansbranschen genomlider just nu en av de tuffaste ekonomiska utmaningarna någonsin. Marginalerna går mot noll och drygt 8 av 10 företag har behövt göra anpassningar till den rådande situationen. I en enkätundersökning svarar över hälften av företagen att de dessvärre dragit in på utbildning och drygt 4 av 10 att de känner sig tvingade att anställa assistenter till lägre ingångslön. Svaren visar även att nära 30 procent av företagen känner en påtaglig risk att behöva avveckla sin verksamhet inom det närmsta året. Detta är mycket alarmerande siffror som måste tas på allvar.

Men vad säger politiken om assistansen och hur agerar Vårdföretagarna och Bransch Personlig Assistans för att vända opinionen? Finns det något ljus i tunneln?

Se det webbsända seminariet från den 5/9 2018 här:

För att förklara för politiker och allmänheten vilket stålbad assistansbranschen just nu befinner sig i, har Vårdföretagarna tagit fram en film som går på sociala medier. På sidan www.vardforetagarna.se/höjersättningen återfinns både filmen samt frågor och svar som belyser problemen med en låg ersättningsnivå. Sprid gärna filmen i egna kanaler.

Fredrik Borelius, näringspolitisk expert bransch personlig assistans