En välfärdsutradering – Vård­företagarnas remissvar på Reepalu-utredningen

Om Reepalus förslag genomförs blir vårdföretagen så sårbara att de inte kan överleva. Det vore ett dråpslag mot människors möjlighet att välja och välja bort vård samtidigt som det försvårar den nödvändiga rekryteringen av medarbetare. – Det är en väsentlig del av välfärden som hotas och utredarens personliga antipatier mot privat driven vård är som en röd tråd genom hela utredningen. I de berörda branscherna drivs mellan 20 och 60 procent av vården och omsorgen av privata aktörer. Det finns ingen beredskap hos kommuner och landsting att klara ett sådant bortfall, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna.

Om Reepalus förslag genomförs blir vårdföretagen så sårbara att de inte kan överleva. Det vore ett dråpslag mot människors möjlighet att välja och välja bort vård samtidigt som det försvårar den nödvändiga rekryteringen av medarbetare.

Det skriver Vårdföretagarna i sitt remissvar på Välfärdsutredningens delbetänkande ”Ordning och reda i välfärden”. Svaret har titeln ”Välfärdsutraderingen”.

– Det är en väsentlig del av välfärden som hotas och utredarens personliga antipatier mot privat driven vård är som en röd tråd genom hela utredningen. I de berörda branscherna drivs mellan 20 och 60 procent av vården och omsorgen av privata aktörer. Det finns ingen beredskap hos kommuner och landsting att klara ett sådant bortfall, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna påpekar i sitt remissvar att utredningen misslyckas med att styrka själva utgångspunkten, att det skulle finnas ett negativt samband mellan vinst och kvalitet.

– De analyser och jämförelser som utredningen hänvisar till visar alla att privat driven vård och omsorg lyckas minst lika bra, oftast bättre än den offentliga. Utredaren gör vad han kan för att ifrågasätta resultaten, men lyckas inte på något vis stärka tesen att vinster går ut över kvaliteten. Vilket inte är konstigt. Även i vård är lönsamhet ett resultat av att du levererar något bra, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna.

 

Pressmeddelande