Toppresultat för privat drivna sjukhus

Dagens Medicin har idag presenterat sin rankinglista över Sveriges bästa sjukhus 2016. 3 av 4 i toppen bland de mindre sjukhusen är helt eller delvis privat drivna. Undersökningen bekräftar hur galet Reepalu-utredningen har hamnat.

De flesta svenska sjukhus drivs av regioner och landsting. Men några sjukhus drivs av privata vårdgivare. De sjukhus som drivs helt eller delvis privat tillhör det absoluta toppskiktet  i Dagens Medicins undersökning. Det finns all anledning för vårdgivarna och deras medarbetare på sjukhusen att vara stolta över de fina resultaten.

I Dagens Medicins kategori mindre sjukhus finns tre privat drivna sjukhus bland de allra bästa:

På 2:a plats: lasarettet i Motala, där ungefär halva verksamheten drivs av Aleris och den andra hälften av Region Östergötland.

På 3.e plats: Capio S:t Görans sjukhus i Stockholms läns landsting.

På 4:e plats: Bollnäs sjukhus, som drivs av Aleris och ligger i Region Gävleborg. 

 Dagens Medicins rankningslista av landets sjukhus är inte vetenskaplig. Men den tar hänsyn till en rad viktiga parametrar, där den tyngsta är medicinsk kvalitet. I den finns tolv delkategorier: Hjärtsjukvård, strokesjukvård, kärlkirurgi, cancersjukvård, dia­betes, förlossning, ortopedi, ljumskbråck, gynkirurgi, intensivvård, psykiatri och njursvikt. Andra indikatorer i tidningens undersökning är tillgänglighet, hygien, patientenkäter, trycksår och överbeläggningar. Läs mer här om undersökningen är gjord.

Toppresultaten i Dagens Medicins undersökning bekräftar vilken nytta landstingen har av samarbete med skickliga privata vårdgivare. De fina resultaten för de privat drivna sjukhusen visar hur skev debatten om vinster i välfärden är. Pragmatiska landstings- och regionpolitiker som värnar kvaliteten och utvecklingskraften i sjukvården måste ge tydliga besked till regeringen: Reepalu-utredningens förslag om vinsttak skadar välfärden. De privata vårdgivarna behövs fortsatt i vården.