Nationella eHälsodagen 2014

Nationella eHälsodagen är en ett konferensevent där fokus ligger på hur man ska kombinera vård med teknik och hur man använder ny eller existerande teknik på ett sätt som är bra för både medarbetare, patient och process.

 

En givande diskussion med nästan 1000 deltagare; så kan man beskriva årets Nationella eHälsodag som gick av stapeln den 22 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm. Antalet deltagare lyfte konferensen till nya höjder.

åhörare NeH2014

Deltagarna bestod av experter, beslutsfattare och vård- och omsorgspersonal från hela landet – alla med ett brinnande intresse för e-hälsofrågor.

Samtliga lokaler var fyllda till bristningsgränsen av olika aktiviteter. Här pågick inspirationsseminarier, debatter, rundabordssamtal och fördjupande seminarier. I de korta pauserna mellan föredragen passade deltagarna på att mingla runt med en kaffekopp i handen. Dagen avslutades av Agneta Karlsson, ny statssekreterare vid Socialdepartementet.

Allt föll på plats

Vårdföretagarnas Rikard Johansson ingår i programrådet och är mycket nöjd med dagen och den energi och engagemang som fanns med under dagen.

paneldebatt NeH2014

Dagen överträffade programrådets högt ställda förväntningar. Vi i Vårdföretagarna hade två paneldebatter som var i topp tre av de seminarierna med mest förhandsintresse.

Syftet med årets konferens var att skapa möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte. Och det målet uppnåddes med råge, konstaterar Projektledaren Lena Lindqvist.
"Även om tidigare års konferenser präglats av dialog, så tog årets konferens begreppet till en ny och högre nivå", säger hon.

Ta del av Nationella eHälsodagen i efterhand!
Rikard Johansson berättar att nu finns föreläsarnas presentationer, webbtv, bilder och sammanfattande konferensrapport från eHälsodagen 2014 på deras webbplats.

 

Högnivågruppen

Bakom Nationella eHälsodagen står Högnivågruppen med representanter från Socialdepartementet, eHälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, Vårdföretagarna och Famna. Syftet med konferensen är att visa hur långt utveckling och införande kommit inom området Nationell eHälsa och vilka effekter som uppnåtts för invånare, medarbetare och beslutsfattare.