Hoppa till innehåll

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) publicerade igår rapporten Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering av ekonomie doktor Anders Bornefalk. Huvudresultaten presenterades på SvD Brännpunkt och handlar om att företagens möjligheter att få banklån har försämrats sedan finanskrisen, vilket medfört kapitalförsörjningsproblem för främst mindre och nystartade företag. Detta är ett problem inte minst inom vårdsektorn. Rapporten innehåller även resultat som borde leda till eftertanke för alla vinstförbudsivrare.

ESO-rapporten pekar på att små, nystartade företag inom hälsa och utbildning, i högre utsträckning än andra är tvungna att satsa egna privata pengar i sin verksamhet, istället för att låna. Tabellen från sidan 88 visar att små vårdföretag i mycket liten utsträckning har, eller får, banklån.

diagram kapital på krita

Vårdföretagare är ofta tvungna att ta personliga lån med den egna bostaden som säkerhet för att få ihop tillräckligt med pengar för att kunna starta sitt hemtjänstföretag eller sin vårdcentral. Detta står i tydlig kontrast till retoriken om ”fri dragningsrätt på skattebetalarnas pengar”.

I dag är nio av tio vårdföretag är riktigt små. Många har startat sin verksamhet i samband med att valfrihetssystemen utvecklats i kommuner och landsting. Det är dessa småföretag som de politiker som vill förbjuda vinstutdelning i vård och omsorg skulle slå undan benen på om deras förslag blev verklighet.

Det är vanligt att småföretagare håller tillbaka lön och utdelning under uppbyggnadsskedet. Bornefalk pekar på detta och hänvisar till forskning (Fölster 2012) som visar att det är svårt för nystartade företag att få en genomsnittlig lönsamhet och att många företagare därför måste hålla nere de egna utdelningarna och lönerna. I ett sådant fall blir det självklart viktigt att kunna dela ut vinst i ett senare skede, inte minst för att kunna betala tillbaka på personliga lån som man varit tvungen att ta.

Mot bakgrund av detta är det magstarkt av Jonas Sjöstedt m.fl. som vill kraftigt begränsa eller helt stoppa möjligheten till vinstutdelning. Hur skulle ett sådant förslag hjälpa alla de kvinnor som belånar huset i ett försök att förverkliga sin dröm?