Varsågod, LO: Här är rapporten om privat hemtjänst

LO-distriktet i Stockholm ska tillsammans med organisationen Gemensam Välfärd starta en webbportal som ska ”fyllas med välfärdsfakta”. Satsningen beskrivs i en artikel i Kommunal-Arbetaren. Med illa dold förtjusning antyder försteombudsmannen Elisabeth Brandt-Ygeman att projektet knappast är ämnat att hylla privat drift och valfrihet.

En rad LO-förbund, till exempel Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Transport, finansierar portalen. Man blir nästan tårögd av hur engagerade dessa manstunga fack – med medlemmar anställda i vinstdrivande företag – är i frågan om hur denna kvinnodomnierande sektor ska organiseras.

Syftet med portalen blir ännu tydligare om man granskar medarrangören Gemensam Välfärd. Bakom detta står personer långt ut på vänsterkanten, som Johan Ehrenberg, Aron Etzler och Sven Wollter. Organisationer som SAC (Syndikalisterna), Attac och Jordens vänner ingår.

Nu ska det samlas in material till webbportalen, säger Elisabeth Brandt-Ygeman i artikeln. Jag förbinder mig härmed att hjälpa till. Redan igår mejlade jag en länk till den forskarrapport från Umeå universitet som visar att dödligheten är lägre i äldreboenden som drivs privat. Dagens bidrag är inspirerat av följande citat i artikeln:

(Reportern:) Så en forskningsrapport om att privat hemtjänst är effektiv skulle också kunna platsa?
(Brandt-Ygeman:) – Ja, om det skulle komma en sådan studie (skratt). Jag har svårt att se det.”

Den rapport jag idag skickar över är Socialstyrelsens rapport från i våras där kvaliteten i privat och offentlig driven äldreomsorg jämfördes. Detta är nämligen just den studie som Elisabeth Brandt-Ygeman tvivlar på finns. Bland annat visar den att privat hemtjänst i Stockholm får bättre betyg än den kommunala på 12 av 13 områden.