Konkurrens förbättrar kvaliteten

Det kommunala boendet drivs inte med något vinst­syfte, ändå kunde inte kommunen garantera att de boende fick en god omvårdnad.

Det är nämligen inte så enkelt att den ena eller andra sortens driftsform kan utses till syndabock.

Bättre då att försöka hitta lösningar på de problem som tyvärr förekommer inom äldreomsorgen. Vårdföretagarna vill, precis som PRO, ha bättre instrument för kvalitets­mätningar. Vi anser att det krävs ett nationellt, enhetligt och oberoende system för att granska och jämföra olika enheter, både offentligt och privat drivna. Resultaten ska vara lättillgängliga såväl för beställande tjänstemän och politiker som för allmänheten.

Också när det gäller upphandling är vi överens om att det ska ställas tydliga krav på kvaliteten. Upphandling till lägsta pris är inte rätt väg att gå när det gäller vård och omsorg. Kvalitetsmålen måste vara tydliga och ersättningsmodellerna måste premiera kvalitet.

Det ska löna sig att göra rätt, inte tvärtom.

Konkurrens mellan olika ut­förare är det effektivaste sättet att förbättra och utveckla kvaliteten i vård och omsorg såväl som på andra områden. För att konkurrensen ska fungera är öppenhet och lika höga krav på alla enheter nödvändiga oavsett om de drivs av kommunen, ett företag, en stiftelse eller någon annan. Ett meddelarskydd som fungerar på samma sätt för alla anställda i vård och omsorg oavsett vilken arbetsgivare de har är en del av detta.

En mångfald av olika ut­förare är också en nödvändig förutsättning för att fullt ut kunna dra nytta av konkurrensen. Därför är det förhastat att försöka förbjuda vissa typer av företag eller vissa ägare utan att titta på vad de kan bidra med. Innehållet i vården och omsorgen måste alltid komma i första rummet.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Eskilstuna-kuriren