Man kan inte besluta fram kvalitet

Replik: Jimmy Runesson (LO) skriver i Skånskan den 5 december att han vill slå vakt om och utveckla en välfärd på alla områden som håller högsta kvalitet och där varje skattekrona används så effektivt som möjligt. Det låter ju bra, men hur ska det gå till?

Jimmy Runessons eget recept är att stoppa alla vinstdrivande företag från att verka inom välfärden. Detta trots att alla vet att verksamheter blir effektivare av att utsättas för konkurrens, och för att det ska uppstå konkurrens måste det finnas flera olika aktörer som vill vara med och konkurrera. Nej, säger Runesson – se bara på SNS-rapporten, som sade att man inte kunde se någon ökad effektivitet eller kvalitet.

Rapporten "Konkurrensens konsekvenser" konstaterade framför allt att det inte forskats så mycket på vad konkurrensutsättning av offentlig verksamhet lett till. Andra forskare, som Ola Mattison vid Lunds universitet, har visat att – i den mån det går att undersöka – konkurrensutsättning av kommunal verksamhet brukar leda till en besparing på mellan 5 och 50 procent med oförändrad kvalitet. Att kvaliteten skulle öka har däremot sällan varit målet med kommuners upphandlingar, utan syftet har för det mesta varit att pressa priset.

Hur gör man då för att höja kvaliteten? Ett beslut i en nämnd eller i en kommunstyrelse kan påverka förutsättningarna, genom att ge tillräckliga resurser och sätta upp regler, men det kan inte styra utfallet. Om de som organiserar och utför arbetet vet att de inte kommer att granskas eller ifrågasättas även om de gör ett ganska dåligt jobb finns risken att de inte anstränger sig mer än nödvändigt. Men om jag som ska ta del av vården eller omsorgen kan välja någon annan måste de göra sitt bästa för att varje patient eller vårdtagare ska bli nöjd.

Genom verklig konkurrens kan vi få en fortsatt utveckling av kvaliteten i vård och äldreomsorg. Se till exempel på det fria vårdvalet, där tillgängligheten har ökat med fler vårdcentraler, bättre öppettider, och nöjdare patienter. En motsvarande utveckling borde vara möjlig också inom äldreomsorgen. Självklart förutsätter det att kommunerna inte bara ser konkurrensen som ett sätt att spara, utan främst ser till att belöna god vård och nöjda omsorgstagare. Då kan vi få både effektivitet och kvalitet för våra skattekronor.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Skånskan 23 december