Alldeles för enkelt att starta HVB-hem

Det är inte möjligheten att gå med vinst som är HVB branschens problem idag. Att gå med vinst är en förutsättning för företagande. Det är istället så att det har varit alldeles för enkelt att starta upp ett HVB-hem och landets politiker har missat att sjösätta en reform för uppföljning och värdering av vad som är god barn och ungdomsvård.

SVT Rapport pressenterar igår en viktig undersökning som visar att de privata företagen inom HVB- branschen går bra och genererar en 10 % avkastning. Vidare visar SVT granskning att det finns mer än 500 HVB-hem, hem för vård och boende, i landet. Cirka 90 procent av dem drivs i privat regi. Det är dock anmärkningsvärt att SVT och rapport i sin inledande granskning lagt allt sin fokus på vinsten i branschen istället för att granska de politiker som inte ser till att det finns en tydlig kvalitetskontroll på HVB- branschen. Vi hoppas och tror att de kommande reportagen kommer att ha en mer vid vinkel.

Det är nämligen inte möjligheten att gå med vinst som är HVB branschens problem idag. Att gå med vinst är en förutsättning för företagande. Det är istället så att det har varit alldeles för enkelt att starta upp ett HVB-hem och landets politiker har missat att sjösätta en reform för uppföljning och värdering av vad som är god barn och ungdomsvård. Det finns i dag tyvärr ingen tydlig utvärdering kopplad till vad som är fungerande evidensbaserad ungdomsvård. Det krävs endast ett tillstånd från länsstyrelsen att bedriva ungdomsverksamhet. Det ställs sällan krav på fungerande evidensbaserad baserad vård och ofta saknas även kompetens hos de som köper vård för unga dvs. hos socialtjänsten. Köp av vård till unga är myndighetsutövning och kan därför inte heller påverkas av föräldrar eller för den delen den unga patienten.

Vårdföretagarna har sedan länge drivit att det skall finnas en oberoende funktion som skall utvärdera all vård i Sverige även HVB-hem. En oberoende utvärdering skall utveckla relevanta mätetal och mått, samla in fakta från vård och omsorg och sammanställa samt presentera dessa för såväl allmänheten som aktörer inom vården. Framförallt behövs en oberoende utvärdering ska tillgodose allmänhetens möjligheter och patienters rättigheter att välja den vård som faktiskt ger resultat.

Ett första steg som borde tas är att myndighetsutövningen behöver kompletteras med kunskap om vad som är fungerande evidensbaserad ungdomsvård. Tydligare krav från samhällets sida på resultat och uppföljning måste fram. Alla branscher behöver ordning och reda för att fungera och vi inom vårdföretagarna tycker att regeringen och SKL skyndsamt skall påbörja ett reformarbete med sikte på framtiden för HVB-hemmen.

De som drabbas av otydlighet i beställningen av ungdomsvård är unga patienter som behöver all fungerande vård de kan få. Det är i grund olyckligt att det fram till nu har funnits så lite debatt om vad vi får för pengarna inom ungdomsvården och därför hoppas jag att SVT:s fortsatta granskning kan flytta debatten framåt.
 

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Publicerad på Newsmill den12 oktober 2009