Privata HVB-hem har individ­anpassad behandling

I vår lägger regeringen fram sitt förslag om att begränsa vinsterna i välfärden. Debatten har till stor del handlat om hur skadligt detta skulle vara för fristående skolor, äldreboenden och vårdcentraler.

I vår lägger regeringen fram sitt förslag om att begränsa vinsterna i välfärden. Debatten har till stor del handlat om hur skadligt detta skulle vara för fristående skolor, äldreboenden och vårdcentraler.

Men privat välfärd är så mycket mer. 82 procent av alla HVB-hem som inte riktar sig mot ensamkommande drivs i privat regi. Dessa Hem för vård och boende (HVB) ger stöd och hjälp till samhällets mest utsatta barn och ungdomar. Här kan till exempel barn och unga med en traumatisk uppväxt, barn med ADHD eller autism, eller barn med olika former av känslomässig instabilitet bo och få behandling.

Ett privat HVB-hem har i genomsnitt 12,8 platser/verksamhet att jämföra med snittet för kommunala HVB-hem på 16,5 platser/verksamhet. Privat drivna HVB-hem kombinerar ofta få platser med avtal med ett stort antal kommuner. De kan därför bedriva en högt specialiserad verksamhet där till exempel barn och unga kan få en individanpassad och högkvalitativ behandling som inte ens de största kommunerna klarar av att erbjuda.

Inte sällan har de privata HVB-hemmen som inriktar sig mot barn och ungdomar med stödbehov byggt upp sin verksamhet under lång tid, vilket innebär att personalen ofta är både erfaren och engagerad. Det blir extra tydligt när man jämför hur länge föreståndarna har varit anställda på kommunala respektive privata HVB-hem. I kommunal verksamhet har föreståndarna i snitt varit föreståndare 3,2 år, medan föreståndarna på privat drivna HVB-hem i snitt varit föreståndare i 8 år om de också är delägare och närmare 5 år i de fall de inte är delägare.

Det är verksamheter som riskerar att försvinna om regeringens förslag om vinstbegränsning skulle röstas igenom i riksdagen. Många av företagen som driver dessa HVB-hem är små och behöver de marginaler vinsten ger för att klara år när verksamheten går sämre. Att tvingas lägga ned välfungerande verksamheter som funnits länge skulle vara ett hårt slag för anställda och ägare. Men de verkliga förlorarna är alla de barn och ungdomar som i dag får hjälp och stöd på privata HVB-hem.

För den enskilde kan placeringen på ett privat boende vara skillnaden mellan en utslagning redan på högstadiet eller att ta sig igenom också gymnasieskolan och kunna gå vidare till arbete och den plats i samhället de flesta andra barn tar för given. De här barnen kan inte få samma hjälp genom kommunala stödinsatser. Det är ingen slump att över åtta av tio HVB-hem drivs privat – de gör skillnad för våra mest utsatta barn. Låt inte regeringens ogenomtänkta förslag beröva dem den möjligheten.

Karl Rydå
Näringspolitisk expert Individ- & familjeomsorg
Vårdföretagarna

Artikeln har publicerats i bland annat Kristianstadbladet.