Det börjar i Västernorrland…

Civilminister Ardalan Shekarabi har i olika sammanhang försäkrat att seriösa vårdgivare inte har något att frukta av den vinstutredning som regeringen har tillsatt. Senast vi hörde detta var på LO:s seminarium om vinstutredningen den 26 mars. Vad är de orden värda, undrar jag.

Idag kan vi konstatera att det finns socialdemokratiska landstingsledningar som har så bråttom att sätta stopp för privata vårdgivare att de inte ens tänker vänta in Ilmar Reepalus utredning.  I Västernorrland har landstingsstyrelsen idag gett sin landstingsdirektör i uppdrag att skriva om regelboken för vårdvalet med syfte att ”säkra kvalitet och en välutbyggd primärvård i hela länet, bibehålla valfriheten och begränsa vinstuttaget”.

Lite motsägelsefulla politiska önskemål, milt uttryckt.

Vi ifrågasätter om det överhuvudtaget är förenligt med svensk lag för ett landsting att fatta beslut om att begränsa möjligheterna för vinstuttag för de privat drivna vårdcentralerna. De grundläggande principerna i de upphandlingsrättsliga regelverken, som LOV omfattas av, slår fast att alla aktörer ska behandlas likvärdigt och att ingen får diskrimineras. Där finns inget utrymme för landsting att utestänga privata vårdgivare som lyckas gå med vinst. Landstingspolitiker måste hålla sig till och respektera lagstiftningen, precis som alla andra.

Det riktigt allvarliga är den signal landstinget skickar de till privat drivna vårdcentralerna i Västernorrland. Det är små, ägarledda verksamheter det handlar om. De verkar sida vid sida med de landstingsdrivna vårdcentralerna. I teorin på lika villkor. Men i praktiken på betydligt sämre, eftersom den landstingsdrivna primärvården har tillåtits gå med underskott varje år allt sedan vårdvalet infördes för fem år sedan. Vårdcentralerna i privat regi är däremot tvungna att klara sin verksamhet på den vårdvalsersättning som de får från landstinget. Enligt Konkurrensverket var den genomsnittliga lönsamheten för all primärvård i Västernorrland mindre än en procent.

En ansvarsfull landstingsledning borde se de privat drivna vårdcentralerna som viktiga partners i Västernorrlands sjukvård. En landstingsledning med patienternas bästa för ögonen, inte ideologiska skygglappar. Att istället lägga sitt politiska fokus på att slå undan benen på de vårdgivare som, trots tuffa ekonomiska förutsättningar, lyckas skapa lönsamhet i sin verksamhet är ett hån. 

Ett av Sveriges landsting har nu tydligt signalerat att de struntar i regering och riksdag och tänker införa ett förbud mot vinster på egen hand. Med beslutet i landstinget i Västernorrland görs det nu allvar av alla de hot som tidigare riktats mot privata vårdgivare och därmed mot valfriheten.

 Vad är civilministerns försäkran om att inga seriösa utförare behöver känna oro värd idag?