Beslut om timschablon urholkar kvaliteten i personlig assistans

Regeringen har idag presenterat timbeloppet för 2014 för ersättning för personlig assistans. Det är en historiskt låg ökning som framstår som häpnadsväckande, säger Fredric Käll, ordförande i Bransch personlig assistans, Vårdföretagarna.

Regeringen har idag presenterat timbeloppet för 2014 för ersättning för personlig assistans, dvs. det belopp som ska ligga till grund för utbetalning av assistansersättning till personer med funktionsnedsättningar som behöver personlig assistans. Uppräkningen blir fem kronor, det vill säga 1,8 procent. Det betyder att en assistanstimme under 2014 kommer att ersättas med 280 kronor.

–  Detta är en historiskt låg ökning som framstår som häpnadsväckande, säger Fredric Käll, ordförande i Bransch personlig assistans, Vårdföretagarna.

–  Den låga höjningen kan inte förklaras på annat sätt än att regeringen vill spara pengar på personer med stora funktionsnedsättningar till förmån för andra reformer. Vi som arbetsgivarorganisation har kommit överens med kommunal om lönehöjningar på 2,6 procent årligen de närmaste 3 åren. Samma nivå som arbetsmarknaden i övrigt. Att då höja ersättningen med endast 1,8 procent skickar tydliga signaler om regeringens prioriteringar. Assistansbranschen har lönekostnader på mellan 89-91 procent av de totala kostnaderna. Eftersom vi måste höja lönerna med 2,6 procent nästa år men endast får 1,8 procent mer i ersättning kommer det slå rakt mot kvaliteten på assistansen för de 17 000 personer som är helt beroende av insatsen. Regeringens agerande är obegripligt, avslutar Fredric Käll.

För frågor, kontakta:

Fredric Käll
Ordförande i Bransch Personlig assistans, Vårdföretagarna
tel: +46 (0)76 760 33 51
fredric.kall@vivida.se

Erik Åslin
Kommunikatör, Vårdföretagarna
tel: +46 (0)72 702 66 44
erik.aslin@almega.se