Beslut om timschablon urholkar kvaliteten i personlig assistans

Regeringen har idag presenterat timbeloppet för 2014 för ersättning för personlig assistans, dvs. det belopp som ska ligga till grund för utbetalning av assistansersättning till personer med funktionsnedsättningar som behöver personlig assistans. Detta är en historiskt låg ökning som framstår som häpnadsväckande, säger Fredric Käll, ordförande i Bransch personlig assistans, Vårdföretagarna.