Caremas namnbyte en välförtjänt nystart

Carema byter namn. Det av ett osannolikt mediedrev nedsolkade företagsnamnet ersätts av ”Vardaga” för äldreomsorgen och  ”Nytida” för verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Förhoppningsvis blir namnbytet ytterligare ett viktigt steg i arbetet att reparera stoltheten hos de 13000 medarbetarna.

Företagsledningen lär bli både häcklad för namnvalen och anklagad för att med en kosmetisk åtgärd försöka bli kvitt ett dåligt rykte. Men namnbytet är långtifrån det enda som hänt i företaget sedan drevet drog fram. Anklagelserna om vanvård tvingade företaget att gå igenom alla processer för att hitta eventuella systematiska fel. Kvalitetsarbetet har vässats. Omfattande planer för nybyggnation av äldreboenden har presenterats. Företaget har höjt sitt nöjd kund-index från 75 procent våren 2011 till 84 procent våren 2013.

Detta är också ett av de företag som gått i bräschen för den öppenhet som flera stora och mindre äldreomsorgsföretag idag visar omvärdlen. Företagets företrädare tar plats i debatten, träffar politiker och allmänhet och redovisar sina resultat, både ekonomiska och kvalitetsmässiga, på ett transparent sätt.

Namnbytet markerar en nystart som ett viktigt och seriöst företag och dess medarbetare gjort sig förtjänta av.