Kommentar till Socialdemokraternas kompromissförslag om vinster i välfärden

Ett nytt kompromissförslag om vinster i välfärden har presenterats på Socialdemokraternas partikongress. Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, kommenterar förslaget.

–  Förslaget är det allvarligaste hotet mot valfriheten på många år. Det riskerar att leda till att lokala politiker godtyckligt begränsar eller stoppar valfriheten i vården. Det drabbar företagen, men framför allt drabbar det alla de människor som själva vill välja sin vårdcentral eller sin äldreomsorg, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

–  Branschen påverkas redan nu av förslaget. Det förstärker den politiska osäkerheten. Vårdföretagen blir försiktigare med att anställa och entreprenörer drar sig för att starta verksamheter i vård och omsorg. Det går ut över både jobben och välfärden, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

–  Socialdemokraternas hantering av vinstfrågan har präglats av misstänksamhet mot branschen – både företagare och medarbetare. Istället för fundera på hur mångfald och företagande kan höja kvaliteten och utveckla välfärden har fokus varit på vinstutdelningar och företagsformer. Äldreomsorgen och vården har stora utmaningar framöver, men tror man att lösningen är mindre mångfald och färre entreprenörer är man illa ute, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

 

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef
tel: +46 (0)72 742 69 24
hakan.tenelius@almega.se

 

Erik Åslin
Kommunikatör
tel: +46 (0)72 702 66 44
erik.aslin@almega.se