Statistik över svenska vård- och omsorg­branschen – Vinstudelningen 1,9 procent, 25 000 nya jobb på tre år

Vård- och omsorgsföretagens vinstutdelning 2011 uppgick till 1,9 procent av omsättningen, eller 1,6 miljarder kronor. Av det sammanlagda resultatet efter skatt på 4,5 miljarder kronor återinvesterades 3 miljarder i företagen.