Du är vinnare på mångfald i vården

Dan Gabrielsson, ordförande i LO-distriktet i Västsverige, skriver i GT 12/3 att det är en viktig princip att man inte ska tjäna pengar på barn, sjuka och gamla. Han hävdar också att det är svårt att se vilken effektivisering som kan uppkomma av en konkurrensutsättning av vård, skola och omsorg. Att entreprenörer kan göra nytta inom andra områden, som byggen och vägarbeten, tycker han däremot är positivt.

Frågan är varför det är bra att tjäna pengar på det ena, men inte det andra, om man gör ett bra jobb och bidrar till att utveckla välfärden? Självklart är det stor skillnad på vård och omsorg respektive att bygga vägar. Den viktigaste skillnaden är att det är en person i taget som ska få vård eller omsorg, och vi har alla olika behov och önskemål som förtjänar att bemötas med respekt.

Dan Gabrielsson tror att privata vård- och omsorgsföretag bara kan tjäna pengar genom sänkt kvalitet och sämre villkor för de anställda. Han ser inte heller att det skulle finnas några möjligheter att bedriva verksamheten effektivare.

Ändå finns mängder av bevis för att privata vårdföretag klarar den uppgiften mycket väl. Exempelvis är sjukfrånvaron drygt 30 procent högre hos offentligt anställda än hos de privatanställda (andelen som är sjukskrivna mellan 15 och 89 dagar) i Västra Götaland. I undersökningar om hur personalen trivs anger de privat anställda också att de känner sig mer delaktiga och tycker att de har större inflytande över sitt arbete.
Alla företag behöver gå med vinst för att kunna säkra kvaliteten.

Man behöver kunna sätta av resurser för att göra investeringar och satsa på kompetensutveckling för personalen. Det krävs utrymme för att kunna prova på en ny metod eller ett nytt arbetssätt, även om man inte vet säkert att det kommer att löna sig. Man måste kunna lägga undan en reserv för de år då resultatet blir sämre. Och man behöver kunna betala ränta på de pengar som ägarna har investerat.

Konkurrensen i sig leder till ökad kvalitet. Därför är de 190 nya vårdcentraler som etablerat sig sedan vårdvalet infördes för två år sedan en riktigt god nyhet. Även om nyetableringarna i huvudsak är privata ökar patientnöjdheten även på de offentliga vårdcentralerna. Konkurrensen sporrar utförarna, privata som offentliga att sätta patienten i centrum.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i GT