16 av landets 20 bästa vårdcentraler är privata

16 av landets 20 bästa vårdcentraler är privata och i 15 av landets 21 landsting och regioner toppar en privat vårdcentral lisan, visar en sammanställning av SKL:s nationella patientenkät genomförd av OmVård.se. Patienttoppen visar driftsformen på de 20 bästa vårdcentralerna i landet och per landsting.