Använd valfriheten rätt

Replik: Thord Erasmie vill se fler stiftelser och icke vinstdrivande organisationer som alternativ inom äldreomsorgen. Det har vi ingenting emot. Vårdföretagarna representerar inte bara aktiebolag utan har också ideella vård- och omsorgsgivare som medlemmar.

Vårdföretagarna vill se lika villkor för alla utförare, oavsett om de är kommunala, vinstdrivna eller ideella. Just därför anser vi att kommunerna bör tänka efter när de upphandlar, så att också små utförare har chans att delta, exempelvis genom att man inte bara upphandlar stora enheter. Vård och omsorg bör heller inte upphandlas till lägsta pris, utan fokus ska ligga på kvalitet. Allför ofta ser politikerna upphandling som ett enkelt sätt att spara pengar i omsorgsbudgeten.

Valfriheten i äldreomsorgen är fortfarande mycket begränsad. I 190 av Sveriges 290 kommuner finns inga alternativ alls, utan den som behöver vård och omsorg är hänvisad till kommunens verksamhet. På många andra håll är det så stor brist på platser att ingen verklig valfrihet kan erbjudas.

De privata alternativ som finns får genomgående höga betyg i de kvalitetsmätningar som görs, men dessa mätningar är inte tillräckliga. Vi vill att det ska bli lättare att göra jämförelser. All äldreomsorg ska omfattas och resultaten ska redovisas tydligt och öppet, så att den som står inför ett val får relevant information.

För att fortsätta utveckla äldreomsorgen behövs en mångfald av utförare, inte bara kommunerna och några enstaka ideella alternativ. Valfrihet och konkurrens får inte bli tomma ord i debatten utan är potentiellt väldigt kraftfulla verktyg. Det gäller bara att använda dem på rätt sätt.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Hallands Nyheter den 23 december.